สินเชื่อเจมันนี่

ถึง 500000 บาท
สินเชื่อเจมันนี่
รายได้ต่อเดือน
จาก 8000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 12-28%
อายุของผู้กู้
20-55ปี

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเจมันนี่ มีอะไรบ้าง สมัครง่ายอนุมัติไว

 

สินเชื่อเจมันนี่ เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด ซึ่งเป็นการให้ลูกค้าได้กู้ยืมเงินโดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ลูกค้าสามารถจะนำเงินสดไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆตามที่ต้องการ และสามารถเบิกถอนเงินสดไปใช้ตามจำนวนสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระสินเชื่อเป็นรายงวดๆ ละเท่าๆ กัน ได้สูงสุดถึง 60 เดือน

ข้อมูลต่างๆของสินเชื่อเจมันนี่

 • อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 500,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เริ่มต้น 18% แต่ไมเกิน 25%ต่อปี
 • โอนเงินสดเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัครเมื่อได้รับการอนถมัติ
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อเจมันนี่

 • ผู้สมัครสินเชื่อเจมันนี่ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์ 
 • จะต้องมีรายได้ประจำ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • จะต้องมีอายุการทำงาน 6 เดือน ขึ้นไป
 • มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

พนักงานประจำสมัครเจมันนี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง  

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
 • เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) พร้อม สำเนาบัญชีเงินฝากรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนหรือสำเนาบัญชีเงินฝากรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อเจมันนี่

สินเชื่อเจมันนี่ รถแลกเงิน คือ

สินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์ รถกระบะ รถตู้ หรือรถบรรทุก ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจก็ได้ หรือเพื่อเสริมสภาพคล่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพียงลูกค้ามีเล่มทะเบียนรถที่ปลอดภาระหนี้แล้ว หรือแม้แต่รถที่ยังติดผ่อนชำระค่างวดอยู่ ก็สามารถนำมาขอสินเชื่อเจมันนี่รถแลกเงินได้ และรถก็ยังมีขับ อนุมัติง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

เงื่อนไขดีๆของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเจมันนี่ รถแลกเงิน

 • ลูกค้าม่โอนเล่มทะเบียน
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • เป็นสินเชื่ออนุมัติเร็วและได้รับเงินไว
 • ลูกค้ายังใช้รถปกติ ไม่ต้องจอดไว้เป็นหลักประกัน
 • รถเก่าตั้งแต่ปี2000 ยังใช้ยื่นขอสินเชื่อรถแลกเงินได้
 • ไม่จำเป็นต้องทำประกันรถยนต์เพิ่ม

เงื่อนไขคุณสมบัติรถยนต์ที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อเจมันนี่ รถแลกเงิน

 • รถยนต์ รถกระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ มาอายุใช้งานตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นไป
 • ผู้ขอสินเชื่อเจมันนี่ รถแลกเงิน ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถไม่ต่ำกว่า 30 วัน(ยกเว้นกรณีโอนเล่มจากสถาบันการเงิน)
 • ระยะเวลาผ่อนชำระค่างวดได้สูงสุดถึง 60 งวด

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ถึง 50000 บาท
แอพห้าให้มันนี่
รายได้ต่อเดือน
จาก 8000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ถึง36%
อายุของผู้กู้
20-55ปี
ถึง 4000000 บาท
กรุงศรีคาร์ฟอร์แคช
รายได้ต่อเดือน
จาก 8000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 4-12%
อายุของผู้กู้
20-60ปี
ถึง 500000 บาท
สินเชื่อ ธ.ก.ส
รายได้ต่อเดือน
จาก 9000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 6-28%
อายุของผู้กู้
20-70ปี