สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทย

ถึง 1000000 บาท
สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทย
รายได้ต่อเดือน
จาก 10000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 15-28%
อายุของผู้กู้
20-60ปี

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทยและสินเชื่อบ้านกรุงไทยที่น่าสนใจ

 

ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาเนิ่นนาน มุ่งมั่นที่จะพัฒนา และดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกๆกลุ่มได้มีโอกาสที่จะพัฒนาเรื่องอาชีพ การงาน การศึกษา หรือเพื่อสร้างถิ่นที่อยู่อาศัยได้อย่างมีคุณภาพ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย สินเชื่อบ้านกรุงไทย หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับเป็นค่าเล่าเรียนใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและเป็นค่าครองชีพขณะกำลังศึกษา

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทยต่างๆ

 • สินเชื่อกรุงไทย Smart Money สินเชื่อเงินสด กู้ง่ายไม่ต้องใช้บุคคลและหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา ( Term Loan ) ตามวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้
  1. สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทยเพื่อการใช้จ่ายได้ตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยก็สามารถจะกู้ได้
 • สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เป็นการกู้เงินกรุงไทยเพื่อไว้เป็นเงินสดสำรองใช้ ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน ดอกเบี้ยต่ำและจะใช้หรือไม่ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้
 1. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย โดยจะต้องมีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้วงเงินสูง

Term Loan คือการแบ่งประเภทของสินเชื่อออกตามระยะเวลา หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำสินเชื่อไปใช้ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท

 1. Short Term Loan เงินกู้ระยะสั้น คือ เงินกู้ที่มีระยะเวลาการกู้เงินหรือระยะเวลาชำระคืนน้อยกว่า 1 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนระยะสั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิต หรือเป็นทุนหมุนเวียนต่างๆ
 2. Mid Term Loan เงินกู้ระยะกลาง คือ ระยะเวลาการกู้ตั้งแต่ 1 – 5 ปี
 3. Long Term Loan เงินกู้ระยะยาว คือ เงินกู้ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 5 หรือ 7 ปีขึ้นไป ในส่วนเงินกู้ระยะกลางและระยะยาว มักจะเป็นสินเชื่อที่เกี่ยวกับที่ดิน บ้านอาคาร หรือทรัพย์สินของธุรกิจต่างๆ แล้วแต่ประเภทของลักษณะการลงทุน เช่น สินเชื่อบ้านกรุงไทย สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านต่างๆของธนาคารกรุงไทย

 1. สินเชื่อบ้านกรุงไทย
 2. สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน
 3. สินเชื่อ Home for Cash
 4. สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
 5. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ

โดยปกติสำหรับลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทยพอจะทราบคร่าวๆบ้างแล้วในเรื่องวงเงินที่จะอนุมัติ ส่วนที่ต้องการจะมีบ้านและต้องการจะกู้เงินกรุงไทย จะได้วงเงินโดยประมาณเท่าไร หากคิดเป็นจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนที่ 40% ของรายได้ประจำ เช่นรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน ยอดผ่อนชำระเท่ากับ 6,000 บาทก็จะสามารถกู้ได้ 850,000 บาท หรือหากจะใช้อีกหลักคือ ทุกๆการกู้ 1 ล้านบาทจะต้องผ่อนชำระคืน 7,000 บาทต่อเดือนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ 7.5% กับการผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 30 ปีดังนั้นก็พอจะรู้คร่าวๆแล้วว่า ลูกค้าแต่ละคนจะสามารถกู้เงินกรุงไทยเพื่อจะซื้อบ้านได้เท่าไร

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ถึง 1000000 บาท
สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ
รายได้ต่อเดือน
จาก 7000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 15-20%
อายุของผู้กู้
20-65ปี
ถึง 500000 บาท
สินเชื่อเจมันนี่
รายได้ต่อเดือน
จาก 8000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 12-28%
อายุของผู้กู้
20-55ปี
ถึง 1000000 บาท
สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทย
รายได้ต่อเดือน
จาก 10000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 15-28%
อายุของผู้กู้
20-60ปี