noimobileonline บริการให้เช่า Pocket wifi สามารถใช้ได้มากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

แผนที่ร้านหน่อย สำหรับรับ-คืนเครื่อง Pocket WIfi

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ สายพานโหลดกระเป๋า 17

สนามบินสุวรรณภูมิ สายพานโหลดกระเป๋า 17

เบอร์โทรศัพท์:
093-149-5594 , 096-884-4156
เวลาทำการ: 24 ช่ัวโมง

สนามบินสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตเรลลิงก์ ชั้น B1 หน้าห้องขายตั๋ว

สนามบินสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตเรลลิงก์ ชั้น B1 หน้าห้องขายตั๋ว

เบอร์โทรศัพท์:
065-693-9146, 061-369-3919
เวลาทำการ: 06:00-24:00

สนามบินดอนเมือง ประตู 6 ชั้น 1 อาคาร 1

สนามบินดอนเมือง ประตู 6 ชั้น 1 อาคาร 1

เบอร์โทรศัพท์:
065-453-2354, 065-453-2464
เวลาทำการ: 24 ช่ัวโมง

สนามบินดอนเมือง ประตูทางออก 6 ชั้น 1 อาคาร 1

สนามบินดอนเมือง ประตูทางออก 6 ชั้น 1 อาคาร 1

เบอร์โทรศัพท์:
065-453-2459, 093-239-5669
เวลาทำการ: 24 ชัวโมง

สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคาร 2

สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคาร 2

เบอร์โทรศัพท์:
065-456-2354, 065-453-2441
เวลาทำการ: 24 ชัวโมง

ตึก 555 เสือป่ามาเก็ต ชั้น 2

ตึก 555 เสือป่ามาเก็ต ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์:
061-369-5661, 063-336-605
เวลาทำการ: 10:00-19:00

ตึก แคปิตอล พลาซ่า ชั้น 2

ตึก แคปิตอล พลาซ่า ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์:
061-369-7956, 098-751-1526
เวลาทำการ: 10:00-19:00


ระยอง

สนามบินอู่ตะเภา ชั้น 1

สนามบินอู่ตะเภา ชั้น 1

เบอร์โทรศัพท์:
062-310-2514, 099-634-5958
เวลาทำการ: 12:00-21:00


เชียงใหม่

สนามบินเชียงใหม่ ประตูทางออก 2

สนามบินเชียงใหม่ ประตูทางออก 2

เบอร์โทรศัพท์:
062-310-2503, 092-392-3292
เวลาทำการ: 07:00-23:00

สนามบินเชียงใหม่ ประตูทางออก 6

สนามบินเชียงใหม่ ประตูทางออก 6

เบอร์โทรศัพท์:
062-310-2506, 093-330-5989
เวลาทำการ: 09:00-21:00

สนามบินเชียงใหม่ ประตูทางออก 11

สนามบินเชียงใหม่ ประตูทางออก 11

เบอร์โทรศัพท์:
062-310-2508, 081-415-4626
เวลาทำการ: 07:00-24:00

สนามบินเชียงใหม่ โซน Domestic Departure Lounge

สนามบินเชียงใหม่ โซน Domestic Departure Lounge

เบอร์โทรศัพท์:
093-252-2219, 081-022-9052
เวลาทำการ: 07:00-23:00

สนามบินเชียงใหม่ โซน International Departure Lounge

สนามบินเชียงใหม่ โซน International Departure Lounge

เบอร์โทรศัพท์:
062-268-6656, 081-022-9052
เวลาทำการ: 07:00-24:00

ห้างฯแอดเคิร์ฟมอลล์ ชั้น 1

ห้างฯแอดเคิร์ฟมอลล์ ชั้น 1

เบอร์โทรศัพท์:
061-294-4942, 065-453-2246
เวลาทำการ: 10:00-20:00

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เบอร์โทรศัพท์:
062-310-2512, 096-327-0488
เวลาทำการ: 15.30-22.30


เชียงราย

สนามบินเชียงราย ประตูทางออก 2

สนามบินเชียงราย ประตูทางออก 2

เบอร์โทรศัพท์:
062-310-2510, 061-305-7382
เวลาทำการ: 08:00-20:00

สนามบินเชียงราย เกท 1

สนามบินเชียงราย เกท 1

เบอร์โทรศัพท์:
062-261-9236, 097-943-7790
เวลาทำการ: 08:00-20:00

สนามบินเชียงราย เกท 3

สนามบินเชียงราย เกท 3

เบอร์โทรศัพท์:
093-269-6462, 095-693-0721
เวลาทำการ: 06:00-21:00


หาดใหญ่

สนามบินหาดใหญ่ ชั้น 1

สนามบินหาดใหญ่ ชั้น 1

เบอร์โทรศัพท์:
098-171-4644,062-972-9915
เวลาทำการ: 08:00-20:00


ภูเก็ต

สนามบินภูเก็ต ชั้น 1

สนามบินภูเก็ต ชั้น 1

เบอร์โทรศัพท์:
093-226-2662, 095-258-2348
เวลาทำการ: 06:00-23:00


กระบี่

สนามบินกระบี่ ชั้น 1

สนามบินกระบี่ ชั้น 1

เบอร์โทรศัพท์:
062-261-9593, 065-859-5091
เวลาทำการ: 07:00-19:00


571,030
TOTAL VISITS
5,438
FACEBOOK FANPAGE
2,556
MEMBER

เดินทางด่วน จองวันนี้ รับเครื่องทันที ได้ที่ ร้านหน่อย แผนที่ร้าน

เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเดินทาง ร้านหน่อย ได้จัดเตรียมเครื่อง Pocket wifi ให้ลูกค้า
เพียงแค่ลูกค้านำใบยืนยันการจองในหน้าเว็บมายืนยัน ก็รับเครืองไปใช้งานได้เลย

ร้านหน่อย ยืนยันว่าลูกค้าจะได้รับเครื่องแน่นอน ร้านเปิด 24 ชั่วโมง

ช่องทางที่สามารถชำระเงินได้

ร้าน noimobilenoline
ais จำหน่าย simcard และ pocket wifi
samuraiwifi
huawei pocket wifi
verizon pocket wifi
utlte pocket wifi