noimobileonline บริการให้เช่า Pocket wifi สามารถใช้ได้มากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

Pocket WiFi United Arab Emirates

Pocket WiFi United Arab Emirates


 • สัญญาณ: Etisalat
 • การเชื่อมต่อได้สูงสุด: สูงสุด 5 User
 • แบตเตอร์รี่: 1,500mAh
 • ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด: 6-7 ชั่วโมง
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ต: 4GB ตลอดทริป
 • สัญญาณ : Etisalat 
  เชื่อมต่อ User : สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 5 User และเพื่อความเสถียรในการใช้งานแนะนำไม่ควรเชื่อมต่อเกิน 2 ท่าน 
  แบตเตอรี่ : 1,500mAh ใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ 3-4 ชั่วโมง 
  ปริมาณการใช้งาน : ใช้งานอนิเตอร์เน็ตได้ 4GB ตลอดทริป
ASIA
OCEANIA
EUROPE
NORTH AMERICA
SOUTH AMERICA
AFRICA
151,030
TOTAL VISITS
5,438
FACEBOOK FANPAGE
1,508
MEMBER

เดินทางด่วน จองวันนี้ รับเครื่องทันที ได้ที่ ร้านหน่อย แผนที่ร้าน

เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเดินทาง ร้านหน่อย ได้จัดเตรียมเครื่อง Pocket wifi ให้ลูกค้า
เพียงแค่ลูกค้านำใบยืนยันการจองในหน้าเว็บมายืนยัน ก็รับเครืองไปใช้งานได้เลย

ร้านหน่อย ยืนยันว่าลูกค้าจะได้รับเครื่องแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์

ช่องทางที่สามารถชำระเงินได้

ร้าน noimobilenoline
ais จำหน่าย simcard และ pocket wifi
samuraiwifi
huawei pocket wifi
verizon pocket wifi
utlte pocket wifi